Our Students

NameClass/SectionFather's Name
Adarsh Kr. Gupta9_DMr. Ashok Kumar
Amit Kumar Singh9_DDr. Aravind Kumar Singh
Ankit Singh9_DMr. Shivaji Singh
Anuradha Chaturvedi9_DMr. Ramesh Chaubey
Ashutosh Tiwari9_DMr. Pavan Tiwari
Deepanjali Kumari9_DLate. Nandan Prasad
Garima Patel9_DMr. Jai Prakash Singh
Kameshwar Pandey9_DMr. Parmanand Pandey
Keshari Nandan Rai9_DMr. Jag Niwas Rai
Nidhi Tiwari9_DMr. Vijay Kumar Tiwari
Nitin Kishor Mishra9_DDr. Nawal Kishor Mishra
Prachi Tiwari9_DMr. Ashok Kr. Tiwari
Prashant Tripathi9_DMr. Ajay Kumar Tripathi
Rohan Kumar Mall9_DLate Shri Prem Prakash Mall
Saurabh Singh9_DMr. Raj Kapoor Singh
Shivendra Pratap Singh9_DMr. Rajeshwar Singh
Shweta Singh9_DMr. Amar Nath Singh
Sudheer Mourya9_DMr. Ratnakar Mourya
Suraj Kumar9_DMr. Vijendra Yadav