Our Students

NameClass/SectionFather's Name
Aditya Kumar Maurya8_CDr. Munib Chandra Maurya
Anjali Rani8_CMr. Ramashish Paswan
Anurag Yadav8_CMr. Surendra Yadav
Harendra Kumar Mishra8_CShri Kedar Nath Mishra
Krishna Pratap Singh8_CMr. Vidya Sagar Singh
Rajnish Mishra8_CSri Pramod Mishra
Rishav Rawat8_CLate Sanjay Rawat
Sarvesh Chandra Pandey8_CMr. Pradeep Pandey
Satyam Kumar Rai8_CMr. Arun Kumar Rai
Shantanu Singh8_CMr. Ajay Kumar Singh
Shashank Kr. Rai8_CMr. Chandreshver P. Rai
Shruti Pathak8_CMr. Chandrika Prasad Pathak
Shubham Singh8_CMr. Rajendra Narayan Singh
Surabhi Sanskriti8_CShri Anuj Kumar Singh
Tanu Shree8_CMr. Shiv Mandir Singh
Vikash Pandey8_CKamelesh Pandey
Vinita Singh8_CMr. Pramod Singh