Our Students

NameClass/SectionFather's Name
Akash Patel8_AArun Kumar Patel
Anu Singh8_AShri. Nagesh Kumar Singh
Aparna Kumari Sharma8_ARajendra Kumar Vishwakarma
Arvind Kumar8_AMr. Shailendra Chaudhary
Arya Agrawal8_AMr. Kailash Agrawal
Ashish Kumar Verma8_AShri Krishna Kumar Verma
Ashish Mohan8_AMr. Chandra Mohan
Ashwini Tiwari8_AMr. Sanjeev Tiwari
Komal Kumar8_AShri. Sushil Kumar
Kritika Yadav8_AShri. Badrinath Singh Yadav
Manish Kumar Pandey8_ASri. Vinod Pandey
Monica Rani8_AMr. Jitendra Singh
Namita Dubey8_AShri. Niwas Dubey
Nidhi Keshri8_AShri. Vijay Kumar Keshri
Pushpanshu Rai8_AMr. Kanihya Rai
Ragini Gupta8_AShri. Satendra Kr. Gupta
Rajat Singh8_AShri. Dinesh Singh
Santosh Singh8_AShri Gulabshankar Singh
Saurabh Singh8_AMr. Balmiki Singh
Siddharth Kumar8_AMr. Ramesh Kumar Mauar
Siddharth Shekhar8_AMr. Ajit Kumar Singh
Sitanshu Rai8_AMr. Manmohan Rai