Our Students

NameClass/SectionFather's Name
Abhijeet Ranjan7_BMr. Vidya Bhushan Singh
Abhishek Mishra7_BSri Pramod Mishra
Amit Kumar7_BMr. Ram Sagar
Amod Kumar Singh7_BShri. Sudhakar Singh
Ankita Mani7_BShri. Mahendra Mani Tripathi
Anupam Singh7_BShri. Mathura Singh
Ashish Kumar Tiwari7_BSri Radhey Shyam Tiwari
Gopesh Pandey7_BSri Ganesh Pandey
Kumar Gaurav Singh7_BSri Rama Kant Singh
Kumari Rashmi Priya7_BMr. Sanjeev Kumar Rai
Lakshya Srivastava7_BShri Gopal Lal Srivastava
Monika Srivastava7_BShri. Ashok Kumar
Neha Ohja7_BArun Kumar Ojha
Pooja Singh7_BSri Ramji Singh
Pritam Kumar Pandey7_BSri Byas Pandey
Pritha Mukherjee7_BSri Dev Nath Mukherjee
Ravi Yadav7_BShri Sabhajit Yadav
Sagar Yadav7_BMr. Munna Lal
Sailesh Singh7_BShri. Satish Singh
Sandeep Pandey7_BMr. Chinta Mani Pandey
Shashank Shekhar Pandey7_BSri Bal Bodh Pandey
Shivam Sharma7_BShri. Dilip Sharma
Shlesha Singh7_BShri. Arun Pratap Singh
Shubham Soni7_BSri Sadanand Soni
Shubhra7_BMr. Hare Ram Pandey
Stuti Singh7_BMr. Sudhir Kumar Singh
Uddeshya Patel7_BMr. Shailesh Patel
Varun Kumar Singh7_BShri. Ramashish Singh
Vijay Kumar Singh7_BSri Gopal Singh
Vikash Kumar Pandey7_BMr. Vinod Kumar Pandey
Vinit Kumar Pandey7_BMr. Vinod Kumar Pandey
Yamini Suman7_BSri Nagendra Choubey